Eski çağlardan beri insanların çeşitli amaçlarla kullandığı önemli metallerden birisi olan bakır, günümüzde sanayinin temel hammaddeleri arasında yer almaktadır. Bakır rezervinin sanayide önemli bir konumu vardır. Ayrıca bakırın çeşitli sektörlerde kullanılabilmesinin nedeni ise çok farklı alanlarda kullanılabilir bir malzeme olmasıdır.

Bakırın önemli özellikleri arasında; yüksek elektrik ve ısı iletkenliği, aşınmaya karşı direnç, tel çekme ve paslanmaz özelliği yer alır. Ayrıca bakır alaşımlarının endüstride birçok farklı uygulama alanı mevcuttur. Bakır, 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren kullanılmaya başlanan, elektrik üretimi ve iletimi için gerekli olan en temel malzemelerden birisidir. (Elektrik iletiminde kullanılan Pres Kaynaklı Esnek Bakır Bağlantı için tıklayınız.) Bu durum, bakırın öneminin ve bakıra olan ihtiyacın artmasına sebep olmuştur.

Bu yazımızda bakırın sanayideki önemi ile dünyada ve Türkiye’de bakır rezervinin durumunu ele alacağız.

 turkiyede_bakir_rezervi

Farklı Sektörlerde Bakırın Kullanımı

Bakır, üstün fiziksel ve kimyasal özelliklerinden dolayı endüstride yaygın olarak kullanılmaktadır. Bakırın sektörlere göre kullanım alanları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • Elektrik ve elektronik sektörü
  • İnşaat sektörü
  • Ulaşım sektörü

Ayrıca askeri ve diğer sektörler ile beraber, kuyumculuk ve hediyelik eşya sektörü olarak da sıralanabilir. Bakır yerine kullanılabilecek ürünlere alüminyum, fiber optik, plastik borular ve özel durumlarda bazı metal alaşımlar örnek verilebilir.

bakir

Dünyada ve Türkiye’de Bakır Rezervleri

Dünyadaki ekonomik gelişmelere bağlı olarak yüksek yaşam standartları, elektrik, elektronik ve sanayide artan gelişmeler bakır rezervi ihtiyacını daha da artırmıştır. Önümüzdeki yıllarda kullanılacak malzemelerde gelişmeler olsa da bakır ihtiyacının daha da artacağı ve devam edeceği düşünülmektedir.

Bakır, birçok sektörde kullanılabildiği için kullanımı dünya çapında çok yüksektir. Bu nedenle, birçok analistin azalmakta olduğunu söylediği bakır rezervi dünya üzerinde önemli bir baskı oluşturmuştur.

Bakır tamamen geri dönüştürülebilir bir maden olarak günümüzde de oldukça değerlidir. Dünya metal bakır rezervi 1958 yılında 137 milyon mt iken 1967 yılında 253 milyon mt, 1969 yılında 280 milyon mt, 1970 yılında 304 milyon mt ve 1971 yılında da 360 milyon mt’a yükselmiştir.

2020 itibari ile 200 milyon metrik ton (MT) bakır rezervi ile Şili, dünyanın en büyük bakır rezervine sahiptir. Ayrıca Şili, 2020’de toplam 5,7 milyon mt’luk mayınlı bakır ile dünyanın en büyük bakır üreticisidir. Peru (92 milyon MT), Avustralya (88 milyon MT), Rusya (61 milyon MT) ve Meksika ise (53 milyon MT) ile Şili’den sonra dünyanın en büyük bakır rezervlerine sahiptirler. Bu nedenle bakır ihtiyacının büyük bir kısmı ithal olarak karşılanmaktadır. Buna ek olarak devam eden bakır rezervi arama çalışmaları ve bu alanda yapılan çeşitli araştırmalar sayesinde önümüzdeki yıllarda Türkiye’nin bakır rezervinin artması beklenen gelişmeler arasındadır.

Figabara olarak geliştirdiğimiz ürünler ile sizlere en iyi hizmeti sunmak en büyük hedefimiz. Ürünlerimiz hakkında daha fazla bilgi ve sipariş için bize iletişim kanallarımızdan ulaşabilirsiniz.