İzolasyonlu Esnek Bakır Bağlantı İzolasyonlu esnek bakır bağlantılar, üst-üste dizilmiş folyoların, özel bir PVC karışımıyla kaplanması ile oluşan emniyetli bağlantılardır. Kolay şekillendirilebilir. Bağlandığında, form bozukluğu olmadan şeklini muhafaza eder. İzolasyonlu esnek bakır bağlantıların çok katlı olmaları sebebiyle akım yüzeyi arttığından, sabit lamalara göre daha fazla akım taşıma kapasitesine sahiptirler. Bu