Eski çağlardan beri insanların çeşitli amaçlarla kullandığı önemli metallerden birisi olan bakır, günümüzde sanayinin temel hammaddeleri arasında yer almaktadır. Bakır rezervinin sanayide önemli bir konumu vardır. Ayrıca bakırın çeşitli sektörlerde kullanılabilmesinin nedeni ise çok farklı alanlarda kullanılabilir bir malzeme olmasıdır. Bakırın önemli özellikleri arasında; yüksek elektrik ve ısı iletkenliği, aşınmaya