Elektrik panosu, elektrik gücünü çeşitli devrelere dağıtan bir elektrik besleme sisteminin ana kaynağıdır. Dağıtım panosu olarak da adlandırılan elektrik panosunun temel işlevi, elektrik gücünü eşit olarak yardımcı devrelere bölmektir. (Elektrik iletimini sağlamak için elektrik panolarında kullanılan ürünümüzü buradan inceleyebilirsiniz.) Elektrik panoları genel olarak elektrik sistemini güvenli ve emniyetli bir şekilde